Nieuwsoverzicht‎ > ‎

Ab Weegenaar nieuwe dirigent Ermelo’s MannenKoor

Geplaatst 16 mrt. 2016 04:50 door Webmaster EMK   [ 29 dec. 2016 09:53 bijgewerkt ]
Maandagavond 14 maart, tijdens de algemene jaarvergadering van het Ermelo’s MannenKoor, hebben de aanwezige leden, na ampele discussie, ingestemd met het benoemingsvoorstel van de nieuwe dirigent Ab Weegenaar. Hij wordt hiermee de opvolger van Wiebren Buma. In goed overleg met Wiebren zal Ab vanaf 18 april as. de baton overnemen. Ab verheugt zich enorm om te starten bij het EMK. Maandag 11 april zal Wiebren dus voor de laatste keer met het EMK oefenen. Hij is daarvan dan ruim 13 jaar dirigent geweest. Op een later tijdstip zal van hem nog afscheid worden genomen.

De benoeming van Ab Weegenaar is vooraf gegaan door een zeer zorgvuldige sollicitatieprocedure, waarin zorgvuldigheid en betrokkenheid van de leden werden benadrukt. Deze kwamen tot uitdrukking in de inspraakmogelijkheden van de leden in de profielschets, in het benoemen van een sollicitatiecommissie uit het midden van de leden en uit het beoordelen van de leden van een viertal proefdirecties. Het bestuur heeft vervolgens alle gegevens en informatie uit de sollicitatiebrieven, de sollicitatiegesprekken met de sollicitatiecommissie, de eigen gesprekken met de kandidaten, de opinies over de proefdirecties en ingewonnen adviezen en referenties zorgvuldig gewogen tegen de achtergrond van het functieprofiel en de beleidsuitgangspunten van het EMK en is zodoende gekomen tot het unanieme voorgenomen besluit om Ab Weegenaar te benoemen tot dirigent van het EMK.

Ab Weegenaar (1953) studeerde aan het conservatorium Groningen Fagot en orgel. Hij was ruim 15 jaar fagottist bij diverse landelijke orkesten (Noordelijk Filharmonisch orkest, Residentie orkest en Gelders orkest). Daarna legde hij zich toe op orgel en dirigeren. Hij volgde de opleiding koordirectie en diverse zangopleidingen. Als (hoofd) organist is Ab thans verbonden aan de Bovenkerk te Kampen en als dirigent is hij verbonden aan Immanuel te Kampen, het Oratoriumkoor Veluwezoom, het Bach koor en het orkest van de Burgwal kerk te Kampen.