maandag 3 augustus 2020
 
Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Het Ermelo’s MannenKoor (EMK) weet zich gesteund door de sympathie van velen. Een aantal van hen heeft zijn bewondering en waardering voor het koor tot uiting gebracht door zich op te geven als vriend van het EMK. Wilt u ons ook steunen? U kunt al vriend worden voor minimaal €. 15,00 per kalenderjaar. Wij willen u graag verwelkomen in onze trouwe achterban.
Natuurlijk staat hier iets tegenover, de voordelen zijn:

  • U ontvangt enkele malen per jaar een nieuwsbrief, hiermee blijft u op de hoogte van ons nieuws en onze activiteiten.
  • Voor een, door het koor zelf georganiseerd concert, kunt u een toegangskaart met korting verkrijgen.

*Vereiste informatie.
Uw volledige naam * Graag met voorletters en eventuele voorvoegsels
Uw adres * Straatnaam en huisnummer
Postcode * Uw postcode
Woonplaats *
Uw e-mailadres *
Uw jaarlijkse bijdrage in € *

Ik maak keuze uit de volgende mogelijkheden:

Wijze van afdracht *
Eventuele opmerkingen

Bankrelatie: RABO - bank Ermelo
IBAN NL07 RABO 0317 795112
t.n.v. Penningmeester Ermelo’s MannenKoor te Ermelo.

 

Over het EMK

Het EMK geniet grote bekendheid in Ermelo en wijde omgeving
en staat bekend als ambitieus, gezellig en goed. Het koor weet zich verzekerd van een groot en trouw publiek bij concerten en optredens. Het EMK is een vereniging met een christelijke grondslag met een ledental tussen 70 en 80 mannen.

Het koor kenmerkt zich door een veelzijdig en breed georiënteerd repertoire. Geestelijke en nationale liederen, maar ook Engelse, Duitse, Latijnse en Russische koormuziek. Daarnaast werken van Beethoven, Mozart, Schubert, Händel, etc. Ook negrospirituals behoren tot het repertoire.

Het Ermelo's MannenKoor verleent ruim 45 jaar zijn medewerking aan kerkdiensten en concerten en is een graag geziene muzikale gast in vele plaatsen in de regio en in Nederland. Het koor heeft een rijke geschiedenis met jaarlijks terugkerende concerten zoals de paaszang en een najaars-, gala- of kerstconcert.

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.