dsc 0029

Het Ermelo’s MannenKoor heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de algemene ledenvergadering op 9 maart jl. heeft Arnold Wijnsma de voorzittershamer overgedragen aan Gerrit Paarlberg. In dit nieuwsbericht kijkt Arnold terug op deze periode en laat Gerrit weten wat zijn drijfveren zijn om het voorzitterschap te accepteren.

Aan alles komt een eind.
“Na ruim 11 jaar bestuurswerk, waarvan 8 jaar als voorzitter, is het tijd voor verandering en vernieuwing”, begint Arnold zijn verhaal. Het is voor hem een mooie tijd geweest waarin heel veel is gebeurd. Mooie, maar ook droevige gebeurtenissen.

Koorleden. Er zijn koorleden die het koor vroegtijdig hebben moeten verlaten vanwege hun gezondheid. Vaak heeft Arnold op maandagavond, voor de repetitie, moeten mededelen dat er weer een koorlid ernstig ziek was. Voor sommigen nu nog steeds een spannende tijd maar gelukkig zijn er ook koorleden die genezen en nog steeds in ons midden zijn. Helaas zijn er ook koorleden overleden. Zo’n lege plek binnen het koor zal nooit wennen.

Optredens. Maar er waren ook hele mooie en belangrijke gebeurtenissen bij het EMK die hij allemaal heeft mogen meemaken. De prachtige koorreis naar Duitsland in ons 40-jarig jubileumjaar 2013 en het toen uitbrengen van een geslaagde jubileumkrant. De vele prachtige concerten die we hebben georganiseerd, met solisten, strijkers, fluitisten, blazers enz.. Elk jaar hebben we geprobeerd een mooie Paaszang neer te zetten. Soms met medewerking van de kinderen en kleinkinderen van de leden, soms met medewerking van het Ermelo’s VrouwenKoor (EVK). Een koor dat bestond uit echtgenotes, partners, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK. De koor- en samenzangmiddag voor de ouderen, de medewerking aan de kerstnachtdiensten in bomvolle kerken en, nog niet eens zo heel lang geleden, een prachtig optreden in Dordrecht. Zoals men op de website van het EMK kan lezen is het een ambitieus, gezellig en goed mannenkoor dat in vele plaatsen in de regio en in Nederland door de manier en inhoud van zingen een graag gehoord mannenkoor is.

Tot slot Niet te vergeten was natuurlijk ook de wisseling van dirigenten in 2016. Wiebren Buma verliet na 13 jaar het EMK en Ab Weegenaar trad aan. Ook de prachtige bedragen die we een aantal jaren mochten ontvangen van de clubkasactie en het stimuleringsfonds van de Rabobank, waren eveneens hoogtepunten.Zo kan hij nog wel even doorgaan, er waren zeker nog meer gebeurtenissen het vermelden waard, maar Arnold laat het hierbij. “Met een gerust hart draag ik de voorzittershamer over aan ons zeer gewaardeerd koorlid Gerrit Paarlberg”, aldus Arnold.

Drijfveren voorzitterschap EMK Vanwege zijn pensionering heeft Gerrit Paarlberg meer “vrije tijd” en is hij daardoor toe aan andere uitdagingen. Hij wil zich daarom graag voor 100% bestuurlijk gaan inzetten voor het EMK waar hij al ruim 20 jaar met plezier zingend lid van is. “Zingen werkt ontspannend en geeft energie”, zoals hij altijd heeft mogen ervaren naast zijn intensieve baan. Zijn streven is om dit met nog meer enthousiasme voor het voetlicht te laten treden met als prettig gevolg dat het EMK-ledenbestand weer richting de 80 leden kan opklimmen. Gerrit ziet uit naar een boeiende EMK bestuursperiode, waarin het EMK met de nodige inzet en vooral plezier mag zingen en toewerken naar een paar prachtige optredens en concerten, die vaak meer luisteraars op een positieve manier raken dan we onszelf realiseren.


 

L Janson

In Memoriam: Loek Janson

In de leeftijd van 87 jaar is Loek Janson overleden. Sinds december 2000 was Loek lid van het Ermelo’s MannenKoor, waar hij zijn plek had gevonden bij de 2e tenoren. Iedere week keek hij met plezier uit naar de oefenavond op maandag. Hij droeg het EMK een warm hart toe. Niet alleen met zingen heeft Loek zich ingezet voor het mannenkoor, hij was ook lange tijd medeorganisator van de rommelmarkt (zijn schuur stond een groot gedeelte van het jaar vol met spullen daarvoor) en een vaste kracht bij de jaarlijkse bloemenmarkt. De geldkist welke daarvoor wordt gebruikt is destijds door hem geschonken. Het Ermelo’s MannenKoor zal zijn vrolijkheid en optimisme missen, evenals zijn uitspraak “zingen is altijd beter dan mopperen”.

Wij wensen zijn vrouw Joke en verdere familie veel kracht toe bij dit verlies.


 

Nieuwjaar 2020De nieuwjaarsreceptie van het Ermelo’s MannenKoor werd ook dit jaar weer gehouden in het restaurant Bon Appétit van PROSON. Een druk bezochte receptie met zeker 119 aanwezigen. Bij binnenkomst kon een ieder direct loten kopen voor de jaarlijkse grote loterij om vervolgens te genieten van een welkomstdrankje. Met een consumptiebon op zak, zocht eenieder een plekje in de gezellige zaal. Na het openingswoord van de voorzitter Arnold Wijnsma, werd gezamenlijk een lied gezongen. Ook de aanwezige dames lieten zich van hun beste kant horen. Daarna was het genieten van een tafel vol Chinese gerechten. Genoeg voor iedereen. Omdat de loterijcommissie dit jaar weer veel prijzen had weten te regelen werd, in overleg met de activiteitencommissie, besloten om de trekking van de winnende nummers in 3 sessies te verdelen. De eerste sessie werd gestart nadat het Chinese buffet was afgeruimd. Daarna was de huldiging van de jubilarissen. Dit jaar viel deze eer ten beurt aan Klaas van Diermen (25 jaar), Gert van den Ham, Frans ter Schiphorst en Arnold Wijnsma (12,5 jaar). Voor allen was er een terugblik op hun EMK-verleden, een bijbehorend schildje en een mooie bos bloemen (met dank aan Frouwkje Jonker). Hierna was de loterijcommissie weer aan de beurt. Sessie twee ging van start. Ook nu weer veel gelukkige winnaars. Er was zelfs een winnares die een prijs won welke door haar zelf was geschonken. Voordat de laatste sessie van de loterij werd gestart, werd eerst door velen nog even een drankje besteld. Overigens was het de hele avond behoorlijk druk bij de bar. En toen de finale van de loterij met een nieuwe hoofdprijs en wel een kruiwagen met overall en twee spades. De gelukkige winnaar was Wieb de Vries. Altijd handig als je in een appartement woont. Wie wilde kon nog even napraten onder het genot van (nog) een drankje. Hierna was de geslaagde nieuwjaarsreceptie ten einde. Organisatie bedankt, het was weer perfect geregeld.


mini Kosse lintjeVergroten klik op fotoZaterdagavond 7 december, sloot het Ermelo’s MannenKoor het jaar 2019 af met een decemberconcert. Het EMK werd hierbij begeleid door diverse leden van het Harderwijks Strijkorkest o.l.v. Roelof Klaassen en een vijftal koperblazers van het Gelders Orkest. De vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelde het orgel/de piano. De algehele leiding was in handen van dirigent Ab Weegenaar en Carla Boven verzorgde de presentatie. Het gratis toegankelijke concert werd geopend door voorzitter Arnold Wijnsma, waarna gestart werd met het programma. Tijdens het 1,5 uur durende concert kon het publiek genieten van het EMK, afgewisseld door intermezzo’s van het strijkorkest of het koperkwintet. Onder de toehoorders in de volle Immanuelkerk was ook de beschermheer van het EMK, burgemeester André Baars, aanwezig en niet alleen om te genieten van het concert, naar later bleek. Want direct na de sluiting door de voorzitter, nam de burgemeester nog even het woord. Na lovende woorden voor het totale concert werd duidelijk waarvoor hij ook aanwezig was. Het koorlid Kosse Jonker kreeg van hem een lintje voor het vele vrijwilligerswerk dat Kosse al vele jaren (heeft) verricht. En dat dit veel is, bleek wel uit de enorme opsomming hiervan. Na een spontaan “Lang zal hij leven” werd het decemberconcert officieel afgesloten met een laatste lied. Een geweldig applaus hierna gaf aan dat het decemberconcert enorm was gewaardeerd. Dit bleek eveneens uit de mooie opbrengst van de collecte ter bestrijding van de kosten. Het EMK kan terugkijken op een geslaagd decemberconcert.


 

 ROO3914 Vergroten ? klik op foto.Het Ermelo’s MannenKoor sluit het jaar af op zaterdag 7 december met een decemberconcert. Een gevarieerd programma is hiervoor door de muziekcommissie samengesteld, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de Kerst. Het EMK wordt begeleid door diverse leden van het Harderwijks Strijkorkest o.l.v. Roelof Klaassen.Ook zullen een vijftal koperblazers van het Gelders Orkest hun medewerking verlenen. Het orgel of de piano wordt bespeeld door Bert Elbertsen. De algehele leiding is in handen van Ab Weegenaar en Carla Boven verzorgt deze avond de presentatie. De aanvang van het decemberconcert is 20.00 uur, de deuren van de Immanuelkerk zijn om 19.30 uur geopend. De toegang is gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de kosten. Het Ermelo’s MannenKoor nodigt u van harte uit.