Rabo 2019Vergroten klik op fotoDinsdagavond 15 oktober jl. was de finale van de Rabo ClubSupport in De Heerlickheijd van Ermelo. Maar liefst 34 cheques werden die avond uitgereikt aan het verenigingsleven uit Ermelo. Dat het Ermelo’s MannenKoor weer veel stemmen heeft binnengehaald bleek wel uit het feit dat zij in de top-5 van de best scorende verenigingen zijn geëindigd. Een 5e plaats leverde een cheque op ter waarde van € 704,70, welke in ontvangst werd genomen door de voorzitter Arnold Wijnsma. Ook dit jaar is het EMK weer bijzonder tevreden met dit behaalde resultaat. Allen die op hen hebben gestemd, dank daarvoor.  

 

 

 


 

 ROO4133Tijdens zijn wekelijkse praatje aan het begin van de oefenavond, gaf voorzitter Arnold Wijnsma op maandag 7 oktober te kennen dat hij de beslissing heeft genomen om op 9 maart van het volgende jaar, tijdens de ALV, zijn voorzitterschap van het Ermelo’s Mannenkoor neer te leggen. In overleg met het bestuur is besloten om dit echter vroegtijdig aan de leden bekend te maken. Arnold gaf hierbij aan dat hij, na 11 jaar bestuurswerk waarvan 8 jaar als voorzitter, geen energie en de inspiratie meer heeft om nog langer door te gaan in deze functie. Ook met zijn andere functies zoals het organiseren van alle activiteiten en het PR werk zal hij stoppen. "Het is op” gaf Arnold aan. Wel blijft hij lid van het EMK, want zingen doet hij graag. De andere leden van het bestuur gaan binnen de gelederen van het Ermelo’s Mannenkoor op zoek naar een nieuwe voorzitter


 

Nieuwe kerkKlik om te vergrotenZaterdag 5 oktober as. verleent het Ermelo’s MannenKoor medewerking aan “Zingend naar de zondag” in de Nieuwe Kerk, Horsterweg 40, Ermelo. De meditatie wordt verzorgd door dhr. Hein van Klooster. De muzikale begeleiding, voor zowel het EMK als de samenzang, wordt verzorgd door Bert Elbertsen. Het EMK staat onder leiding van Ab Weegenaar. Aanvang van de dienst is 19.00 uur.

 

 

 


 

Samenzang 2019 nPrachtig weer, een goede organisatie, blije mensen, saamhorigheid en mooie liederen waren de juiste ingrediënten om de samenzangmiddag voor ouderen in de Maranathakerk geslaagd te noemen. Voor aanvang reden de 3 gesponsorde rolstoelbussen en diverse auto’s door Ermelo om de belangstellenden op te halen, evenals een grote groep EMK-leden die dit lopend deden. Toen de samenzangmiddag even na 15.00 uur begon, was de kerk dan ook nagenoeg vol. Na een welkom door de voorzitter Arnold Wijnsma, waarin hij de sponsoren, organisatoren en medewerkenden bedankte voor het mede mogelijk maken van deze samenzangmiddag, werd begonnen met het programma. Gepresenteerd door Wout van Veen wisselden het EMK, samenzang en intermezzo’s van Wout en Jolanda van Veen elkaar af. Zoals afgesproken was het programma om klokslag 16.30 uur ten einde. Het applaus van de aanwezigen gaf aan dat men deze samenzangmiddag erg waardeerde. Uiteraard werd een ieder die was opgehaald, ook weer thuisgebracht. En wat is er nu een mooiere afsluiting dan de opmerking van een dame die in haar rolstoel naar huis werd gebracht: “Dank jullie wel voor deze geweldige middag, ik heb genoten”. En daar ging het om.


 

2019 09 27 Rabo Clubsupport logo 1 1Het Ermelo’s MannenKoor heeft zich weer aangemeld voor de Rabo Clubsupport (voorheen de RABO Clubkas Campagne). Ieder jaar stelt de RABO een deel van hun winst beschikbaar aan verenigingen door het hele land. Zo ook de Rabobank Randmeren, die deze keer € 70.000,- beschikbaar stelt. Vorig jaar is er veel gestemd op het EMK, hetgeen een mooi aanvulling voor de kas betekende. Ook dit jaar hoopt het EMK weer op veel stemmen, wat mogelijk is van 27 september tot 11 oktober. Op 14 oktober wordt bekend gemaakt op welk bedrag het EMK dit jaar mag rekenen. Nadere informatie volgt de komende tijd via de EMK-website, Facebook en e-mail. Zie ook https://www.rabo-clubsupport.nl/randmeren/over-rabo-clubsupport