Een grandioos jubileumconcert…”, “wat een klankkleur…”, “ontzettend gevarieerd programma…” en nog veel meer superlatieven vielen het Ermelo’s MannenKoor ten deel na de uitvoering van hun 45-jarig jubileumconcert op vrijdag 7 december in de Immanuelkerk.
Precies op deze dag bestond het EMK namelijk alweer 45 jaar, een reden voor het koor om een (gratis toegankelijk) jubileumconcert aan te bieden. De kerkzaal was dan ook tot de nok gevuld. Het was zelfs nodig om extra stoelen bij te plaatsen. Ook  burgemeester Baars (beschermheer EMK) was aanwezig.Klik op een foto om deze te vergroten.


Tijdens het gevarieerde concert waren veel liederen te beluisteren welke ooit door het EMK zijn uitgevoerd, maar ook de nodige nieuw ingestudeerde liederen. Het EMK heeft voor het jubileumconcert veel geoefend. Extra avonden en zelfs een zaterdag met het orkest hebben dan ook geleid tot dit geslaagde concert, waarbij zeker ook de muzikale begeleiding niet vergeten mag worden.

Jubileumconcert 2018foto: Jan de Roo fotografie Ermelo Want de muzikale medewerkenden, t.w.

  • Het Harderwijks Strijkorkest
  • Marjolein de Wit (fluit)
  • Evelyn Heuvelmans (hobo)
  • Jacob Schenk (tenor)
  • Bert Elbertsen (kistorgel en piano)
  • Ab Weegenaar (kistorgel)

waren hier zeker mede debet aan.
Het is daarbij de dirigent Ab Weegenaar zondermeer gelukt om dit samen te smelten tot één geheel. Nadat het laatste lied had geklonken volgde er een enorm applaus, wat tevens gepaard ging met de roep om een toegift. Spontaan werd toen nogmaals het lied “I’m feeling fine” ten gehore gebracht, waarbij alle aanwezigen begonnen mee te klappen. Een mooie afsluiting van een grandioos concert. De presentatie was in handen van Jan Visser die de aanwezigen op een humoristische wijze het programma wist aan te reiken.

Ter nagedachtenis aan ons overleden koorlid Peter van der Plas († 30-09-2018) stond er, als eerbetoon, op zijn plaats binnen het koor een lege stoel met daarop een witte roos. Peter heeft een groot gedeelte van de voorbereiding van het jubileumconcert nog meegemaakt.

kerst 2018Maandag 24 december zal het Ermelo’s MannenKoor medewerking verlenen aan de kerstnachtdienst in de Immanuelkerk. Tijdens deze dienst zal het EMK een aantal liederen zingen. Het EMK staat dit keer onder leiding van dirigent Erik Jan van der Hel, de muzikale begeleiding is in handen van Henk Kievit. Aanvang van deze dienst is 21.30 uur, de voorganger is ds. Henk Jansen.

 

 

 

 

 


 

Hogeveen 2018Daar een optreden van het Ermelo’s MannenKoor in 2013 een goede indruk heeft achtergelaten, is het EMK wederom gevraagd om hun medewerking te verlenen aan een Evangelisatie Zangdienst in Hoogeveen op zondag 11 november jl. Ondanks het regenachtige weer, waren de meeste leden op tijd aanwezig voor het inzingen (zie foto). Na het inzingen kon er worden genoten van koffie/thee en werden er de nodige broodjes genuttigd. Ook druppelden toen de laatste leden binnen en hiermee was het EMK op sterkte voor deze zangdienst. De plaatsen in kerk waren volledig bezet. Voor de dienst was er een kwartier samenzang. Vervolgens werd er afwisselend gezongen door het EMK en was er samenzang. Na afloop van de dienst werd het EMK, de dirigent Ab Weegenaar en Bert Elbertsen (orgel) bedankt voor hun medewerking met een applaus. In het jaar 1904 is de Hoofdstraatkerk gebouwd. In dat jaar kreeg de kerk de naam Oosterkerk, simpelweg omdat ze aan de oostzijde van de Hoofdstraat stond. De kerk is gebouwd in opdracht van de Afgescheidenen en de Dolerenden. Deze twee kerken gingen samen verder als Gereformeerde Kerk. De jaartallen in de voorgevel van de Kerk verwijzen nog naar de Afscheiding (1834) en Doleantie (1886).


 

Presentatie1 2018 1Het Ermelo’s MannenKoor (EMK) werd op 7 december 1973 opgericht en bestaat dit jaar dus 45 jaar. Dit heugelijk feit wil het EMK graag met u delen en vieren tijdens een, gratis toegankelijk, jubileumconcert in de Immanuelkerk. Uiteraard op vrijdag 7 december as., de jubileumdag. De aanvang van het concert is 20.00 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Het belooft een mooi concert te worden met veel (koor)muziek met o.a. liederen welke ooit door het EMK zijn uitgevoerd. De medewerkenden deze avond zijn: Het Harderwijks Strijkorkest, Marjolein de Wit (fluit), Evelyn Heuvelmans (hobo) en Bart Oenema (bariton). De presentatie is in handen van Jan Visser. Bert Elbertsen zorgt voor de begeleiding op de piano en het EMK staat onder leiding van dirigent Ab Weegenaar. U bent van harte welkom. Het Ermelo’s MannenKoor (EMK) heeft een rijke geschiedenis sinds de oprichting. Destijds gestart met een dertigtal leden, is het koor in de loop der jaren gegroeid en telt nu 80 leden. Het koor verleent zijn medewerking aan allerlei concerten, zangavonden en (kerk)diensten en geeft jaarlijks o.a. een paas-, najaars-, gala- of kerstconcert. Vanwege een groot succes dit jaar, zal ook de (samen)zangmiddag voor ouderen vast op de concertagenda worden opgenomen. Het EMK kenmerkt zich door een veelzijdig en breed georiënteerd repertoire zoals geestelijke en nationale liederen, maar ook Engelse, Duitse, Latijnse en Russische koormuziek. Daarnaast werken van Beethoven, Mozart, Schubert, Händel, etc. Ook negrospirituals behoren tot het repertoire. In vele plaatsen in de regio en in Nederland vormt het, door de manier en inhoud van hun zingen, een graag gehoord mannenkoor.


 

concert2018Een grandioos jubileumconcert…”, “wat een klankkleur…”, “ontzettend gevarieerd programma…” en nog veel meer superlatieven vielen het Ermelo’s MannenKoor ten deel na de uitvoering van hun 45-jarig jubileumconcert op vrijdag 7 december in de Immanuelkerk. Precies op deze dag bestond het EMK namelijk alweer 45 jaar, een reden voor het koor om een (gratis toegankelijk) jubileumconcert aan te bieden. De kerkzaal was dan ook tot de nok gevuld. Het was zelfs nodig om extra stoelen bij te plaatsen. Ook burgemeester Baars (beschermheer EMK) was aanwezig. Tijdens het gevarieerde concert waren veel liederen te beluisteren welke ooit door het EMK zijn uitgevoerd, maar ook de nodige nieuw ingestudeerde liederen. Het EMK heeft voor het jubileumconcert veel geoefend. Extra avonden en zelfs een zaterdag met het orkest hebben dan ook geleid tot dit geslaagde concert, waarbij zeker ook de muzikale begeleiding niet vergeten mag worden. Want de muzikale medewerkenden, t.w. het Harderwijks Strijkorkest, Marjolein de Wit (fluit), Evelyn Heuvelmans (hobo), Jacob Schenk (tenor), Bert Elbertsen (kistorgel en piano) en Ab Weegenaar (kistorgel), waren hier zeker mede debet aan. Het is daarbij de dirigent Ab Weegenaar zondermeer gelukt om dit samen te smelten tot één geheel. Nadat het laatste lied had geklonken volgde er een enorm applaus, wat tevens gepaard ging met de roep om een toegift. Spontaan werd toen nogmaals het lied “I’m feeling fine” ten gehore gebracht, waarbij alle aanwezigen begonnen mee te klappen. Een mooie afsluiting van een grandioos concert. De presentatie was in handen van Jan Visser die de aanwezigen op een humoristische wijze het programma wist aan te reiken. Ter nagedachtenis aan ons overleden koorlid Peter van der Plas (U 30-09-2018) stond er, als eerbetoon, op zijn plaats binnen het koor een lege stoel met daarop een witte roos (zie foto). Peter heeft een groot gedeelte van de voorbereiding van het jubileumconcert nog meegemaakt.