Jan SchonewilleHet zo plotseling overlijden van Jan Schonewille dd. 17 mei jl. is een grote schok,  in de eerste plaats voor zijn vrouw Lies en hun kinderen. Binnen het EMK is het bericht van zijn overlijden ook hard aangekomen. Immers Jan  was met zijn 44- jarig lidmaatschap een EMK’ er van het eerste uur. Naast het zingen als eerste tenor heeft Jan zich in de beginjaren voor het EMK  ingezet als voorzitter en maakte hij tot het laatst aan toe deel uit van de loterijcommissie.We verliezen met Jan een prachtige en spontane koorvriend. Die spontaniteit uitte zich nog het meest als er wat te vieren was en Jan de grote aanvoerder was met het inzetten van het hieperdepiep hoera. Wat hebben we daar altijd een plezier aan beleefd en wat zullen we dat gaan missen.

Wij gedenken Jan met groot respect als een trouw en betrokken koorvriend en wensen zijn vrouw  Lies en hun kinderen Gods kracht en troost toe bij dit grote verlies.

Gerrit Paarlberg,

Voorzitter EMK.

ReierOp 29 april is ons zeer gewaardeerd koorlid Reijer Hoeve overleden in de leeftijd van 73 jaar. In de zes jaar dat hij als bariton lid is geweest van ons koor was het niet alleen het zingen op zich, maar ook de inhoud van onze liederen wat hem raakte. Het EMK gaf hem ontspanning en hij putte er de nodige energie uit, zeker toen hij door ziekte werd getroffen. Met bewondering gedenken we hem, hoe hij ondanks zijn langdurige ernstige ziekte tot het laatst toe met hart en ziel met ons mee heeft mogen zingen. Wij wensen zijn vrouw Ada, de kinderen en verdere familie veel kracht toe bij dit verlies.  

Gerrit Paarlberg


 

bloemenmarkt gaatniet doorOok het Ermelo’s MannenKoor heeft uiteraard te maken met de coronacrisis. Niet alleen de repetities liggen voor onbepaalde tijd stil, ook de activiteiten van het EMK staan voorlopig on hold. Tot onze grote spijt zal daarom ook onze bekende en altijd gezellige bloemenmarkt dit jaar geen doorgang vinden. Geen grootscheeps bloemenfestijn dus. Jammer, maar het is niet anders.En al zouden we op het laatste moment alsnog toestemming krijgen, dan nog hebben we besloten dit jaar de bloemenmarkt af te gelasten. Want hoe regel je de 1,5 meter afstand tussen de klanten en de hulpvaardige zangers, hoe ga je om met contant geld enz.. Daarnaast willen we solidair zijn met ondernemend Ermelo en maken we onze verenigingskas even ondergeschikt aan de situatie. Maar.....volgend jaar kunt u vast weer op ons rekenen, dan pakken we weer groots uit! Mocht u het EMK toch willen steunen? Altijd welkom als donateur! Namens het organisatiecomité EMK-bloemenmarkt.

 

 


 

2020 04 13 oefenavonden gaan niet door tm 1 juni 1Nadat er, vanwege het coronavirus, verscherpte maatregelen worden doorgevoerd, heeft het bestuur van het Ermelo’s MannenKoor besloten om de oefenavonden nu af te gelasten t/m maandag 1 juni (2e pinksterdag). Hierdoor zal ook de paaszang op maandag 13 april (2e paasdag) geen doorgang vinden

 

 


 

Rabo2Het bestuur van het Ermelo’s MannenKoor liet hun leden per e-mail weten dat, om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is besloten de repetities de komende weken te laten vervallen. Dit vanwege het feit dat de Immanuelkerk en het bijbehorende zalencentrum t/m 31 maart gesloten zal zijn. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen zal het bestuur de komende weken bezien of de paaszangdienst op maandag 13 april (2e Paasdag) wel of niet zal doorgaan.