donderdag 9 juli 2020
 

Ermelo’s Mannenkoor start met nieuwe dirigent

Ermelo, 17 augustus 2003
Vol met energie starten de mannen van het Ermelo’s Mannenkoor (EMK) op maandag 25 augustus a.s. weer met hun zangrepetities. “Het afgelopen zangseizoen was druk met optredens in diverse kerken, tehuizen en instellingen in Ermelo, maar ook daarbuiten. De accu’s zijn weer opgeladen om weer fris te beginnen יn met een nieuwe dirigent”, aldus de voorzitter Tijmen Kroon. “Het ledental van het koor schommelt nu rond de 90 mannen, maar daar kan nog wel wat bij hoor! Ons streven: een enthousiast mannenkoor met zeker 100 enthousiaste mannen. Op 7 december 2003 hoopt het koor haar dertig jarig jubileum te vieren en in het jubileumjaar zijn tal van activiteiten voorzien.”Wiebren Herman Buma neemt als dirigent de uitdaging aan om het koor, zo vlak voor het jubileumjaar naar een hoger niveau te tillen. Buma, jong - hij is 31 jaar - en enthousiast, woont met zijn vrouw Anke en zoontje Cas in Deventer, maar is van oorsprong een rasechte Ermeloכr. Na zijn “Groevenbeek” tijd studeerde hij aan het conservatorium in Zwolle koordirectie bij Jos Leusink en Jos Vermunt. Als bijvakken stonden piano, zang, ensembleleiding, didactiek en psychologie op het programma. Tevens volgde hij de studie docerend musicus klassiek trompet bij Susan van Opstal. Zijn keuze voor het EMK was eenvoudig: “Het koor staat bekend als ambitieus, gezellig en goed. De klank van een mannenkoor alsmede het repertoire spreken mij zeer aan.”
Buma brengt een ruime ervaring mee die varieert van koor(directie), zang en danstheater tot jeugdorkest en loopt van klassiek tot populair. Momenteel is hij dirigent van een zang- en danstheatergroep, een gemengd koor en een oratoriumvereniging en is tevens verantwoordelijk voor de opleiding van leerlingen. In zijn vrije tijd tennist en leest hij, speelt trompet en bezoekt theater en concert. Het komende tijd is al aardig volgepland. Zo verleent het Mannenkoor haar medewerking op 12 en 13 september tijdens de opening van de Schaapskooi op de Ermelo’se heide. Op zondag 21 september zullen de mannen hun stemmen laten horen in “Het Dorp” te Arnhem. Uniek zal het optreden zijn van de mannen op 18 oktober met de dames van het Barbershopkoor “Tune-Time” in de Dialoog. Op donderdagavond 30 oktober zal medewerking worden verleend aan de dienst in de Chr. Gereformeerde Kerk in Ermelo.Dus mannen van Ermelo, als u zich aangesproken voelt, kom op 25 augustus eens vrijblijvend langs bij het Mannenkoor, dat elke maandagavond repeteert van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Leemkuul aan de Eksterlaan.Het repertoire is erg uitgebreid en bestaat uit geestelijke liederen, negrospirituals, vaderlandse liederen, maar ook klassieke werken worden ten gehore gebracht. Het blijft een geweldige ervaring om een concert mee te zingen. Bert Elbertsen uit Ede is de vaste begeleider op orgel en piano.
We zien belangstellenden graag eind augustus, begin september in onze repetitiezaal!


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.