vrijdag 10 juli 2020
 

Overleg muziek- en zangverenigingen

Ermelo, 25 november 2010 -
Op initiatief van het Ermelo’s MannenKoor is er op woensdag 24 november een gezamenlijk overleg geweest tussen diverse Ermelose muziek- en zangverenigingen. Doel was om te bezien of de agenda’s, betreffende alle optredens in Ermelo, vooraf onderling beter kunnen worden afgestemd. Maar liefst 6 concerten werden er gelijktijdig in Ermelo gehouden op 30 oktober van dit jaar. Voor Gert Schuurman (Public Relations) van het Ermelo’s MannenKoor was dit de aanleiding om alle, bij hem bekende, muziek- en zangverenigingen van Ermelo uit te nodigen voor een gezamenlijk overleg om te bezien of dit in de toekomst wellicht beter kan worden afgestemd en bewaakt. In totaal 9 verenigingen gaven aan zijn verzoek gehoor. Tevens was het Servicepunt Amateurkunst Noordwest Veluwe (SAK) voor dit overleg uitgenodigd. Het SAK had in een eerder gesprek met Gert al aangeboden om een bewakende rol te kunnen en willen spelen. Unaniem werd tijdens het gezamenlijk overleg door alle aanwezigen besloten om gebruik te maken van de aangeboden diensten door SAK. Uiteraard werden er nog meer punten behandeld. Zo zullen de aanwezige verenigingen allen een link van de andere verenigingen aanbrengen op hun eigen website. Ook gaat men elkaar, via mail, attenderen op komende concerten. Tot slot werden nog enkele tips uitgewisseld voor het (mogelijk) verkrijgen van subsidies en om de CD verkoop te stimuleren. Na afloop verklaarden alle aanwezigen dat dit overleg als zeer nuttig is ervaren. Het SAK zal in de toekomst opnieuw een dergelijk overleg organiseren.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.