vrijdag 10 juli 2020
 

Koor- en Samenzang groot succes

Ermelo, 18 april 2011 

18april2011Maranathakerk Bewoners van wooncentra De Dillenburg/Rehoboth en De IJsvogel zeer tevreden.
Speciaal voor de bewoners van de woonzorgcentra De Dillenburg/Rehoboth en woonservicecentrum De IJsvogel, maar ook voor overige belangstellenden heeft het Ermelo’s MannenKoor (EMK) een koor- en samenzangmiddag georganiseerd op zaterdag 16 april in de Maranathakerk te Ermelo. De voorganger was Ds. P.M.J. Hoogstrate. Tijdens dit optreden heeft het EMK overwegend bekende Nederlandstalige liederen gezongen uit zijn repertoire. Maar deze middag heette niet voor niets koor- en samenzangmiddag; ook de aanwezigen mochten naar hartenlust zingen.De muzikale leiding van het Ermelo’s MannenKoor was in handen van Wiebren Buma en Martin Kamminga verzorgde de begeleiding op het orgel en piano.Deze koor- en samenzangmiddag werd mogelijk gemaakt door een sponsoring van de Coöperatieve Uitvaartvereniging Ermelo UA “De Varenhof” en de samenwerking met de Stichting Zorggroep Noord-West Veluwe.Daar de beschikbare zaal in De Dillenburg te klein is voor een dergelijke zangmiddag, werd besloten om uit te wijken naar de Maranathakerk. De EMK-leden hebben die middag de bewoners opgehaald en hen met de rolstoel, auto of golfkar naar de kerk begeleid. Uiteraard werd een ieder ook weer netjes thuisgebracht. De koor- & samenzangmiddag was een groot succes. Het weer zat enorm mee tijdens het vervoer en begeleiden naar en vanaf de Maranathakerk, de kerk zat vol en de toehoorders waren enthousiast en zeer tevreden. Kortom, een herhaling waard.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.