vrijdag 10 juli 2020
 

Nieuwe oefenmappen Ermelo’s MannenKoor

Ermelo, 19 april 2011
Vrijdag 15 april vond de 3e editie plaats van het Dorpsgolf Ermelo. Dankzij de ruimhartige sponsoring van het bedrijfsleven wordt er een netto-opbrengst geschonken aan diverse lokale goede doelen. Het Ermelo’s MannenKoor (EMK) was deze keer één van de gelukkigen en kreeg een bedrag van maar liefst € 750,00 voor de aanschaf van nieuwe oefenmappen. Tijdens de wekelijkse oefenavonden maakt het EMK gebruik van een oefenmap. De huidige oefenmappen zijn van verschillende grootte en kleur en niet voorzien van het logo. Een wens van het EMK is om meer uniformiteit in dergelijke zaken aan te brengen. Inmiddels is de website www.ermelosmannenkoor.nl al vernieuwd en daarbij is rekening gehouden met kleur en stijl waaraan de oefenmap ook zal moeten voldoen.Met deze sponsoring van de Stichting Dorpsgolf Ermelo doet het EMK dus een flinke stap in de gewenste richting.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.