woensdag 27 mei 2020
 

Bob Dolstra erelid EMK

4 feb. 2012 19:34
bobIn een bijzondere ledenvergadering werd Bob Dolstra met algemene stemmen door de leden van het Ermelo's MannenKoor benoemd tot Erelid. Tijdens de repetitie van het koor op 16 mei is hem dat meegedeeld en werden Bob en zijn vrouw Tine door de voorzitter van het EMK in de bloemen gezet. Natuurlijk zong het koor daarna speciaal voor het echtpaar enkele liederen. Bob Dolstra is geboren in 1927 en lid geworden van het EMK in maart 1978. Hoewel de exacte periode niet voor 100% met zekerheid te zeggen is, was hij van 1990 tot 1996 hij voorzitter. In die periode was Meindert de Jong dirigent (1987-1999). Bob is een gezellige prater en voetballiefhebber, net als Piet Hazewinkel die toen secretaris was.Een bestuursvergadering werd nogal eens onderbroken door een voetbalwedstrijd. Het werd dan gauw een uurtje of 11-12. Bob probeerde problemen altijd in 'der minne' te schikken en slaagde daar ook meestal in. Bobs vrouw Tine heeft ook een steentje bijgedragen, zij was een van de eerste 'gastdames', die in die tijd een lichtblauwe outfit droegen en daardoor zeer herkenbaar waren.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.