donderdag 9 juli 2020
 

EMK organiseert weer de jaarlijkse bloemenmarkt op 12 mei 2012

24 april 2012 Boemen 2012Onze opkopers zijn inmiddels volop in actie om de meest verse, mooieen geliefde bloemen, planten en bloemstukjes te verzamelen. Alles komt straks rechtstreeks van de veiling, het beloofd weer een geweldig spektakel te worden. Het EMK zal het PAUWENPLEIN, het hart van Ermelo, weer omtoveren tot een waar bloemenfestijn. vrolijke klanken zullen klinken, geschreeuw zal schallen over het publiek. De bloemenweelde zal hartgrondig worden aangeprijsd. Het beloofd ook dit jaar weer een mooi feest te worden, een hoogtepunt in onze activiteiten om onze kas extra inkomsten te bezorgen.
Mocht je niet kunnen op ZATERDAG 12 MEI a.s. jammer maar niet erg, het is altijd mogelijk een bestelling doorgeven, desnoods brengen we hem thuis. We doen veel voor onze clubkas. We hopen echt weer op een prachtige dag, mooi weer, veel gezelligheid, veel publiciteit voor het koor en opnieuw een mooie opbrengst.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.