donderdag 9 juli 2020
 

Korenavond in de Immanuelkerk

 MG 0065Op zaterdag 20 april 2013 organiseert het Ermelo’s Mannenkoor in het kader van haar 40 jarig jubileum een korenavond in de Immanuelkerk te Ermelo.
Een unieke muzikale avond waaraan drie verschillende koren meedoen die elk hun eigen koormuziek ten gehore brengen. Naast het EMK doen Vox Nio o.l.v. Marten Kamminga en het Geref. Kerkkoor Immanuel o.l.v. Fokko Bennen mee. Het Kerkkoor Immanuel wordt begeleid door Erik Jan van der Hel op het orgel en Harald Groen op de dwarsfluit. Het EMK staat zoals gewoonlijk o.l.v. Wiebren Buma en wordt begeleid door Bert Elbertsen.Corinne Snaterse zal deze avond de harp bespelen.De korenavond begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.De toegang is gratis. Er zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de kosten.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.