maandag 3 augustus 2020
 

Afsluiting zangseizoen 2014 – 2015

seizoenHet Ermelo’s MannenKoor is sinds maandag 6 juli met zomerreces. Het zangseizoen 2014 – 2015 werd die dag daarom afgesloten met een gezellig samenzijn op camping “de Kriemelberg” in Ermelo. Veel leden waren aanwezig, al dan niet vergezeld door hun echtgenotes/partners, en zij begonnen vanaf 18.30 uur met een rondje “klootschieten” in de bossen achter de camping. Voor wie hier geen zin in had of wat moeilijk ter been was, reed er een “treintje” rond, zodat het klootschieten toch van nabij gevolgd kon worden. Na ongeveer een uur kwamen de eerste groepen terug. Uit de verhalen bleek dat er soms op het scherpst van de snede was gestreden, waarbij één EMK-lid zelfs tegen zijn been werd geraakt door een bal van de tegenpartij. “De Kriemelberg” had een mooie plek met buitenbar geregeld zodat een ieder nog kon napraten onder het genot van een drankje. Ook voor hapjes werd gezorgd. Na de bekendmaking van de uitslag en een woordje van de voorzitter, bleef het nog geruime tijd gezellig. Een leuke afsluiting van een prachtig zangseizoen.Vanaf maandag 24 augustus beginnen de oefenavonden weer. Nieuwe leden zijn van harte welkom.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.