Paaszang 1 2015Volgens traditie organiseert het Ermelo’s Mannenkoor ieder jaar op 2e paasdag een paaszang. Zo ook dit jaar en wel op maandag 6 april.Gezien het grote succes van vorig jaar, zal er ook dit jaar weer een gastoptreden zijn van het Ermelo’s VrouwenKoor (EVK). Dit koor, bestaande uit echtgenotes, partners, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK, oefent hiervoor diverse maandagavonden om ook nu weer enkele mooie liederen ten gehore te kunnen brengen. Ook het EMK zal diverse liederen uit hun repertoire zingen, waarvan enkele nieuwe. Naast koorzang is er ook ruimte voor samenzang. De paaszang begint om 10.00 uur en vanaf 09.30 uur zijn de deuren van de Immanuelkerk geopend. Voorgang zal zijn Ds. Jeannet van Doorn. Zowel het Ermelo’s MannenKoor als het Ermelo’s VrouwenKoor staan onder leiding van Wiebren Buma. De vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en de piano.De toegang is gratis. Tijdens de paaszang wordt er echter wel gecollecteerd voor een goed doel. Dit keer zal de opbrengst van de collecte worden besteed aan de Stichting “Met Uitgestrekte Hand” waarvan het EMK-lid Bert van Panhuis de oprichter en voorzitter is en het EMK-lid Gert Schuurman de penningmeester en secretaris. Deze stichting is o.a. actief in de Oekraïne, Roemenië en Moldavië. U bent uiteraard van harte welkom.

 

Uitgestrekte hand

De stichting Met Uitgestrekte Hand is opgericht in 2006 en heeft ten doel:* Verspreiden van de Bijbel en christelijke lectuur in de Oost-Europese landen en daar waar deze moeilijk of niet verkrijgbaar is;* Helpen en organiseren van hulp bij de uitbreiding van de kerken;
* Geestelijke en materiële hulp verlenen aan tehuizen voor kinderen, ouden van dagen,(geestelijke) gehandicapten, ziekenhuizen en scholen;* Steun verlenen aan instellingen met een gelijksoortige doelstelling en een zelfde grondslag; * Verzorgen van transport van de goederen in eigen beheer casu quo door derden;
* Verwerven, beheren, exploiteren en in stand houden van een depot voor verwerking en opslag hulpgoederen. En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door acties, promotie, presentatie, mailing en alle andere wettige middelen.Inmiddels heeft de stichting diverse projecten gerealiseerd zoals: De nieuwbouw en inrichting van een kerk in Ceres (Oekraïne)
Een jaarlijkse kerstpakkettenactie voor de allerarmsten in de Oekraïne, Moldavië en Roemenië Het aanbrengen van een verwarming in een christelijke muziekschool Ondersteuning bij de opzet van een evangelisch jeugdkamp Uiteraard wordt het gehele jaar kleding, schoeisel, humanitaire hulpgoederen, medicijnen en andere ziekenhuisbenodigdheden ingezameld en met grote regelmaat naar de Oekraïne vervoerd.