donderdag 9 juli 2020
 

Verrassend, gevarieerd en breed muzikaal

3 korenconcertZo mag het 3 korenconcert op zaterdag 7 maart wel worden genoemd welke werd georganiseerd door het Ermelo’s MannenKoor. Met het Zuiderkoor uit Putten en All4one uit Ermelo werd een afwisselend programma ten gehore gebracht, bestaande uit psalmen, geestelijke liederen, klassieke stukken en andere inspirerende liederen. Het programma begon met een intrada waarbij Erik-Jan van der Hel op het orgel speelde en werd begeleid door Wiebren Buma op trompet. Na de opening door de voorzitter Arnold Wijnsma, startte het Zuiderkoor, gevolgd door het EMK en vervolgens All4one. Tussen het eerste en tweede blok was er nog een muzikaal intermezzo van Erik-Jan van der Hel op piano te beluisteren. Een prachtige improvisatie. Vanwege een podiumwissel werd het tweede blok gestart met All4one, daarna het Zuiderkoor en tot slot het EMK. Tijdens hun lied “Prijs de Heer, O Jeruzalem” werd de solo gezongen door Geertje van den Brink van het Zuiderkoor. Nadat Arnold de avond had gesloten, de 3 dirigenten en Geertje van den Brink in de bloemen waren gezet, Froukje Jonker was bedankt voor het maken van de prachtige bloemstukken en nog enkele medewerkers bedankt voor hun technische ondersteuning, kon het publiek, hoewel de toegang gratis was, hun waardering alsnog uitspreken in de vorm van een collecte. Voor wie het wilde kon na afloop nog even worden nagepraat. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt. Het Zuiderkoor werd opgericht op 21 mei 1965. Er wordt elke donderdagavond gerepeteerd in Huinen, een buitengebied van de gemeente Putten. Het koor telt 35 leden. Het afwisselende repertoire van het koor bestaat uit psalmen en geestelijke liederen, maar ook uit vertolkingen van Bach, Mozart en andere grote componisten. Het koor staat onder leiding van de heer Albert van Maanen.
All4one werd in 2007 opgericht door het samengaan van de cantorijen van de Immanuelkerk en de Leemkuul. Zij werken voornamelijk mee aan kerkdiensten in de Immanuelkerk en Maranathakerk. Voorafgaande aan deze diensten oefenen zij telkens drie keer. De groep heeft geen vaste samenstelling. Zangers doen voor kortere of langere tijd mee. Hun repertoire is gevarieerd van eenstemmig tot vierstemmig. All4one staat onder leiding van Erik-Jan van der Hel.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.