donderdag 9 juli 2020
 

Korenavond in de Immanuelkerk

Koren in ConcertKorenavond in de Immanuelkerk Naar aanleiding van het succes in het jubileumjaar 2013 organiseert het Ermelo’s Mannenkoor wederom een Korenavond. Deze vindt plaats op zaterdag 7 maart in de Immanuëlkerk te Ermelo.Drie verschillende koren doen mee aan deze muzikale avond. Naast het Ermelo's Mannenkoor zal ook ‘t Zuiderkoor onder leiding van Albert van Maanen uit Putten haar repertoire ten gehore brengen. Ook het koor All4One onder leiding van Erik-Jan van der Hel uit Ermelo doet mee. Overigens treden alle drie koren deze avond op onder begeleiding van Erik Jan van der Hel, die orgel en piano speelt. Het EMK staat zoals gewoonlijk o.l.v. Wiebren Buma. De korenavond begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.De toegang is gratis. Er zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de kosten.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.