woensdag 27 mei 2020
 

Er was meteen een klik met de mannen!

wiebren en AbAb Weegenaar heeft het dirigeerstokje overgenomen van Wiebren Buma. Na twaalf en half jaar een trouw dirigent te zijn geweest van het Ermelo’s Mannenkoor, was voor Buma de tijd rijp om afscheid te nemen. Omdat hij te vaak ‘in herhaling’ viel en sinds kort een nieuwe functie bekleed als directeur van het Gelders Orkest. Hij heeft er alle vertrouwen in dat zijn opvolger de juiste dirigent is voor ‘zijn’ mannen. Voor Weegenaar is het een totaal nieuwe uitdaging om een mannenkoor te gaan leiden. De liefde voor muziek werd Kampenaar Ab Weegenaar met de paplepel ingegoten. Zijn vader was semi-beroeps organist en leidde diverse koren. Ab zelf dirigeerde op zijn veertiende jaar al een cantorij: “Daar zaten allemaal oude kereltjes op. In hun ogen was ik echter de directeur en werd door hen dan ook met ‘u’ aangesproken.” Er volgde daarna voor Ab een muzikale loopbaan als fagottist die hem langs het Residentieorkest en het Gelders Orkest voerde. Gedurende ruim 25 jaar was er naast het blazen geen ruimte en tijd meer geweest om te dirigeren. Momenteel heeft hij weer een aantal koren onder zijn hoede en sinds enkele weken dus ook het Ermelo’s Mannenkoor. Op de vacature begin dit jaar, waren ruim vijftien reacties binnen gekomen. Daarvan werden er vier uitgenodigd voor een proefdirectie. “De uiteindelijke keus is gemaakt door het bestuur, maar ik heb hen wel een advies meegegeven. Er was meteen een klik tussen Ab en de mannen. Hij deed het leuk, ontspannen en maakte tussendoor eens een grapje. Bovendien heeft Ab een kar vol aan muzikale bagage en zie je dat hij niet om zijn eigen ego voor het koor staat. Ik had er daardoor het volste vertrouwen in dat hij als beste van de kandidaten, bij de club zou passen,” klinken de mooie woorden van Wiebren. Ab knikt instemmend en voegt er aan toe: “Een open houding doet ook wonderen. En inderdaad niet te gespannen zijn. Anders bouw je een muurtje om je heen. Tijdens mijn werk als fagottist heb ik vele dirigenten mee gemaakt. Er een aantal mee gemaakt die zichzelf op een voetstuk hadden geplaatst. Geloof me, de klap als je valt is dan zo genadig hard. Daar moet je altijd mee oppassen.” Van huis uit is Ab mee gegeven om hard te werken voor de kost en vooral ‘maar gewoon’ te doen. No nonsens. Op de vraag waar je het als musicus en dirigent nu eigenlijk van moet hebben, antwoordt hij nuchter: “Het is inderdaad gewoon hard werken en je moet met een groep mensen om kunnen gaan. Een bepaald EQ hebben.” Wiebren vult hem onmiddellijk (lachend) aan met de woorden “ Klopt ja! En mannen hebben ook zo hun dingen hoor. Daar zitten ook wel eens ‘typetjes’ tussen. Of, zoals voormalig burgemeester Wierd Omta het kon omschrijven, ‘Ermelo is een dorp op de Veluwe maar geen Veluws dorp’. Er is immers veel import in Ermelo en de geloofsaanhang is divers. Dat zie je terug bij de koorleden die uit alle windstreken van het land komen!”


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.