maandag 3 augustus 2020
 

Koor- en samenzangavond in Lunteren

de Wereld 3Alweer voor de 3e keer treedt het Ermelo’s MannenKoor op in het congrescentrum De Werelt in Lunteren en ditmaal op woensdag 30 augustus. Ook dit jaar organiseert Hetvakantiebureau.nl op die locatie vakantieweken voor ouderen en mensen die in het dagelijks leven extra zorg of begeleiding nodig hebben. In de week van 30 augustus is de vrijwilligersgroep Ermelo daar actief. Deze vrijwilligersgroep bestaat ook uit enkele (partners/echtgenotes van de) leden van het EMK. Het EMK verleent medewerking aan een koor- en samenzangavond waarbij er veel bekende geestelijke liederen worden gezongen. Een zeer gewaardeerde avond door de vakantiegangers. Dirigent van het EMK is Ab Weegenaar en Bert Elbertsen begeleidt het koor op de piano. Tevens zullen Ab en Bert samen enkele muzikale intermezzo’s verzorgen. De koor- en samenzangavond begint om 20.00 uur.
Al gaat de geschiedenis nog veel verder terug; in 1962 werd locatie De Werelt, toen nog ‘De Blije Werelt’, geopend als grootste conferentieoord in West-Europa. In de loop van ruim 50 jaar is congrescentrum De Werelt uitgegroeid tot een modern en eigentijds congrescentrum. De Werelt mag zich rekenen tot één van de fraaist gelegen congreslocaties in Nederland.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.