vrijdag 10 juli 2020
 

EMK-loterij

EMK loterijVanaf de nieuwjaarsreceptie tot aan het zomerreces verzorgt de EMK-loterijcommissie wekelijks een loterij. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede van de begrotingspost “consumpties” t.b.v. de leden. Tot op heden is het de loterijcommissie gelukt om alle prijzen via sponsoring bijeen te vergaren zodat er (bijna) geen uitgaven zijn. Ook diverse leden stellen prijzen beschikbaar. Iedere oefenavond worden, voor het begin van de pauze, de winnende loten getrokken en kunnen de winnaars een keuze maken uit een arsenaal van prijsjes. Tijdens de grote loterij, als onderdeel van de EMK-nieuwjaarsreceptie, zijn er grotere prijzen te winnen. Ook deze prijzen worden allemaal gesponsord. Het aantal prijzen was afgelopen jaar maar liefst 56. Voor de nieuwjaarsreceptie van 2018 is de loterijcommissie direct gestart met het verzamelen van prijzen. Hiervoor hebben zij inmiddels alweer 36 prijzen bijeen, inclusief de nodige toezeggingen. De EMK-loterijcommissie….. een lot uit de loterij?


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.