maandag 3 augustus 2020
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Nieuwjaar 2020De nieuwjaarsreceptie van het Ermelo’s MannenKoor werd ook dit jaar weer gehouden in het restaurant Bon Appétit van PROSON. Een druk bezochte receptie met zeker 119 aanwezigen. Bij binnenkomst kon een ieder direct loten kopen voor de jaarlijkse grote loterij om vervolgens te genieten van een welkomstdrankje. Met een consumptiebon op zak, zocht eenieder een plekje in de gezellige zaal. Na het openingswoord van de voorzitter Arnold Wijnsma, werd gezamenlijk een lied gezongen. Ook de aanwezige dames lieten zich van hun beste kant horen. Daarna was het genieten van een tafel vol Chinese gerechten. Genoeg voor iedereen. Omdat de loterijcommissie dit jaar weer veel prijzen had weten te regelen werd, in overleg met de activiteitencommissie, besloten om de trekking van de winnende nummers in 3 sessies te verdelen. De eerste sessie werd gestart nadat het Chinese buffet was afgeruimd. Daarna was de huldiging van de jubilarissen. Dit jaar viel deze eer ten beurt aan Klaas van Diermen (25 jaar), Gert van den Ham, Frans ter Schiphorst en Arnold Wijnsma (12,5 jaar). Voor allen was er een terugblik op hun EMK-verleden, een bijbehorend schildje en een mooie bos bloemen (met dank aan Frouwkje Jonker). Hierna was de loterijcommissie weer aan de beurt. Sessie twee ging van start. Ook nu weer veel gelukkige winnaars. Er was zelfs een winnares die een prijs won welke door haar zelf was geschonken. Voordat de laatste sessie van de loterij werd gestart, werd eerst door velen nog even een drankje besteld. Overigens was het de hele avond behoorlijk druk bij de bar. En toen de finale van de loterij met een nieuwe hoofdprijs en wel een kruiwagen met overall en twee spades. De gelukkige winnaar was Wieb de Vries. Altijd handig als je in een appartement woont. Wie wilde kon nog even napraten onder het genot van (nog) een drankje. Hierna was de geslaagde nieuwjaarsreceptie ten einde. Organisatie bedankt, het was weer perfect geregeld.


Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.