maandag 3 augustus 2020
 

In Memoriam: Loek Janson

L Janson

In Memoriam: Loek Janson

In de leeftijd van 87 jaar is Loek Janson overleden. Sinds december 2000 was Loek lid van het Ermelo’s MannenKoor, waar hij zijn plek had gevonden bij de 2e tenoren. Iedere week keek hij met plezier uit naar de oefenavond op maandag. Hij droeg het EMK een warm hart toe. Niet alleen met zingen heeft Loek zich ingezet voor het mannenkoor, hij was ook lange tijd medeorganisator van de rommelmarkt (zijn schuur stond een groot gedeelte van het jaar vol met spullen daarvoor) en een vaste kracht bij de jaarlijkse bloemenmarkt. De geldkist welke daarvoor wordt gebruikt is destijds door hem geschonken. Het Ermelo’s MannenKoor zal zijn vrolijkheid en optimisme missen, evenals zijn uitspraak “zingen is altijd beter dan mopperen”.

Wij wensen zijn vrouw Joke en verdere familie veel kracht toe bij dit verlies.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.