WELKOM

Hartelijk welkom op de website van het Ermelo’s MannenKoor

Laatste nieuws

  • EMK verleende medewerking aan de Sterdienst in de Immanuelkerk Op zondagmiddag 25 januari heeft het Ermelo’s MannenKoor medewerking verleend aan de sterdienst in de Immanuelkerk te Ermelo, met als thema: "Alle dingen hebben hun geheim ... !". Tijdens deze dienst ...
    Geplaatst door Webmaster EMK
Berichten 1 - 1 van 44 worden weergegeven. Meer bekijken »

Het Ermelo's MannenKoor

 
 
Het Ermelo's MannenKoor (EMK) geniet grote bekendheid in Ermelo en wijde omgeving en staat bekend als gezellig, ambitieus en goed. Het koor werd opgericht in 1973 en startte destijds met een dertigtal leden.
 
In de loop der jaren is het koor gegroeid en telt nu tussen de 80 en 90 leden. 
De koordirectie is in handen van dirigent Wiebren Buma. Meer informatie op
de pagina Over het Koor en divers audio- en videomateriaal staat op de pagina Beeld & Geluid
 

 E M K

   

  


Jubileum CD
 
 

Supersponsor
 
 
 
Hoofdsponsors
 
 
 
 

       
https://sites.google.com/a/ermelosmannenkoor.nl/emkversion20/welkom/logo_Vliek_150x100.jpg?attredirects=0