DSC 0527 2Op maandag 7 september kwam het Ermelo’s Mannenkoor op uitnodiging van het bestuur bij elkaar. Er was een half jaar verstreken sinds de laatste keer. Ongeveer 40 mannen waren aanwezig en werden door Ymo Vellenga bijgepraat, hij verving voorzitter Gerrit Paarlberg. Van tevoren was al aangekondigd dat we niet zouden zingen. Het was goed weer veel bekende gezichten te zien, al was het ook wel onwennig om op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten, deels in zigzagopstelling. Wordt dit het nieuwe zingen. We hebben onze overleden koorleden Reijer Hoeve en Jan Schonewille herdacht. Er zijn ideeën en suggesties aangeleverd hoe we met alle beperkingen toch samen zouden kunnen zingen. En er waren muzikale intermezzo’s verzorgd door Ab op fagot en Bert op piano.Het is nog niet duidelijk of en wanneer we weer gaan repeteren. De huidige repetitielocatie biedt de mogelijkheid om 1 uur te zingen met 31 personen….Het bestuur zal op basis van de uitslag van een nog te houden enquête besluiten of we weer gaan repeteren en in welke vorm. Wordt vervolgd dus. Onze dirigent Ab Weegenaar gaf overigens aan positieve ervaringen te hebben met het repeteren nieuwe stijl. Dus er is hoop!

 

clubsupport 291085913In een tijd waarin er zeer veel zaken niet doorgaan is het verheugend dat Rabo Clubsupport wel doorgaat. Rabobank Randmeren stelt in 2020 in totaal € 70.000,- beschikbaar om te investeren in lokale clubs en verenigingen. Ook nu heeft het EMK zich aangemeld. In het verleden heeft dit honderden euro’s opgeleverd voor onze clubkas. Door middel van stemmen wordt de verdeling van het geld bepaald. Simpel gezegd: hoe meer stemmen, hoe meer poen. Leden van Rabobank Randmeren kunnen van 5 tot 25 oktober vijf stemmen uitbrengen op de aangemelde clubs/verenigingen, maximaal 2 stemmen op 1 vereniging. Zij ontvangen hiervoor een e-mail. Ben je wel klant maar geen lid dan kun je eenvoudig lid worden via de website van de RABObank https://www.rabo-clubsupport.nl/randmeren/lid-worden. Omdat alle stemmen tellen moedigen we je aan om niet alleen zelf te stemmen maar ook familie, buren, vrienden, collega’s enz. uit te nodigen om te stemmen.

Alvast BEDANKT voor uw stem en uw moeite!