maandag 3 augustus 2020
 

In memoriam Jan Schonewille

Jan SchonewilleHet zo plotseling overlijden van Jan Schonewille dd. 17 mei jl. is een grote schok,  in de eerste plaats voor zijn vrouw Lies en hun kinderen. Binnen het EMK is het bericht van zijn overlijden ook hard aangekomen. Immers Jan  was met zijn 44- jarig lidmaatschap een EMK’ er van het eerste uur. Naast het zingen als eerste tenor heeft Jan zich in de beginjaren voor het EMK  ingezet als voorzitter en maakte hij tot het laatst aan toe deel uit van de loterijcommissie.We verliezen met Jan een prachtige en spontane koorvriend. Die spontaniteit uitte zich nog het meest als er wat te vieren was en Jan de grote aanvoerder was met het inzetten van het hieperdepiep hoera. Wat hebben we daar altijd een plezier aan beleefd en wat zullen we dat gaan missen.

Wij gedenken Jan met groot respect als een trouw en betrokken koorvriend en wensen zijn vrouw  Lies en hun kinderen Gods kracht en troost toe bij dit grote verlies.

Gerrit Paarlberg,

Voorzitter EMK.

In memoriam: Reijer Hoeve

ReierOp 29 april is ons zeer gewaardeerd koorlid Reijer Hoeve overleden in de leeftijd van 73 jaar. In de zes jaar dat hij als bariton lid is geweest van ons koor was het niet alleen het zingen op zich, maar ook de inhoud van onze liederen wat hem raakte. Het EMK gaf hem ontspanning en hij putte er de nodige energie uit, zeker toen hij door ziekte werd getroffen. Met bewondering gedenken we hem, hoe hij ondanks zijn langdurige ernstige ziekte tot het laatst toe met hart en ziel met ons mee heeft mogen zingen. Wij wensen zijn vrouw Ada, de kinderen en verdere familie veel kracht toe bij dit verlies.  

Gerrit Paarlberg


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.