Positieve jaarvergadering met een volledig bestuur

Op maandag 4 maart vond de Jaarvergadering van het Ermelo’s Mannenkoor plaats. Het is bijna traditie dat er nauwelijks meer dan een uur nodig is om de gehele agenda te behandelen. Het bestuur had dan ook nu weer zijn huiswerk uitstekend gedaan.

Buiten de agenda om overhandigde de voorzitter een boeket bloemen aan Arnold Wijnsma om hem te bedanken voor het vele werk dat hij in de muziekcommissie heeft verricht. Arnold verzorgde onder meer de contacten en de contracten met de (semi)professionele musici die meewerkten aan ons jubileumconcert, kerstconcert, najaarsconcert, enz. We weten allemaal van hoeveel toegevoegde waarde dat is.

In de vergadering werd vastgesteld dat we stabiel zijn wat betreft het aantal leden en dat de financiële situatie gezond is. Het jubileumconcert t.g.v. ons 50-jarig bestaan bracht extra kosten met zich mee, maar die konden nagenoeg geheel gedekt worden door extra inkomsten, van de Gemeente Ermelo, de Rabobank en een gulle gever.

Na afloop van de vergadering werd er gezellig nagepraat onder het genot van een door het bestuur aangeboden drankje.

ALV 2024Algemene jaarvergadering 2024

 

Klik op de foto om te vergroten

bloemen voor ArnoldAls dank de bloemen voor Arnold

naborrelenEn nog even naborrelen

Sfeervolle Nieuwjaarsreceptie

Het was er weer allemaal, een goed gevulde zaal bij Ons Huis, de toespraak van de voorzitter, een smakelijk stamppotbuffet, de huldiging van de jubilarissen en een loterij met een goed gevulde prijzenpot.

In zijn nieuwjaarstoespraak blikte de voorzitter terug op het geslaagde jubileumjaar en benoemde de kracht van zingen, als het goed gaat, maar ook als het leven niet meezit.

Er waren 4 jubilarissen die in het zonnetje werden gezet: Heiko Mulder, Jan Rijlaarsdam en Henk van Diermen zitten 12,5 jaar bij het koor en ontvingen een koperen plaquette met inscriptie. Heiko ontving deze thuis. Willem Ros ontving een zilveren plaquette vanwege 25 jaar lidmaatschap. Natuurlijk waren er ook weer prachtige boeketten verzorgd door Frouwkje Jonker.

De loterij leverde vele blijde gezichten op. Steven Visser mocht in het  kader van zijn 50-jarig lidmaatschap de laatste lootjes trekken. De gewonnen bladharken wisselden in korte tijd van winnaar. Blijkbaar wonen steeds meer koorleden in een appartement en heb je geen bladhark meer nodig!