csm Daalen 5f6749a2f6Burgemeester Hans van DaalenHet Ermelo’s MannenKoor, opgericht op 7 december 1973, had al snel daarna een beschermheer. Sinds begin 1974 was de burgemeester van Ermelo beschermheer van het Ermelo’s MannenKoor (EMK). De toenmalige burgemeester E. Th. Veen werd destijds gevraagd door het bestuur van het EMK. Na enig nadenken over en overwegen van hetgeen van hem werd verwacht, heeft de burgemeester toegezegd. Hij droeg het koor al een warm hart toe maar in deze afweging telde ook mee dat Ermelo, na de splitsing met Nunspeet in 1972, mede door het EMK op de kaart werd gezet. Voor het EMK was een beschermheer belangrijk omdat het uiteraard een goede reclame was en een invulling daarvan door een burgemeester ook enig cachet gaf.

Toen in 1989 burgemeester P. Th. Bunjes werd benoemd in Ermelo is hij vrijwel direct gevraagd om het stokje van beschermheer over te nemen. Zonder slag of stoot en verdere vragen stemde burgemeester Bunjes hiermee in. Hij leefde mee met het koor en was een trouwe bezoeker van menig EMK-concert.

Nadat burgemeester W.P. Omta werd benoemd als burgemeester per 01-10-2000 werd ook hij gevraagd om beschermheer te worden van het EMK. Burgemeester Omta heeft hierin toegestemd en was eveneens een frequente bezoeker van vele concerten van het Ermelo’s MannenKoor. Het moment dat burgemeester W.P. Omta (Wiert) in november 2011 stopte met zijn ambt, heeft het bestuur van het EMK in hun wijsheid besloten dat “een beschermheer niet meer van deze tijd was”. Dit standpunt is overeind gebleven tot september 2016, toen de burgemeester van Ermelo A.A.J. (André) Baars de voorzitter liet weten dat hij er voor openstond om beschermheer te worden. Het toenmalige bestuur ondersteunde deze suggestie van harte en aldus geschiedde op maandag 21 november 2016. Tot zijn vertrek op 28 oktober 2020 mochten we hem op gezette tijden raadplegen en bezocht burgemeester Baars met regelmaat de concerten. Ook was hij soms aanwezig tijdens een jaarvergadering en/of een nieuwjaarsreceptie.

Vanaf 1 december 2022 is P.J.T. (Hans) van Daalen benoemd als nieuwe burgemeester van Ermelo. In de loop van 2023 heeft het EMK-bestuur hem benaderd met de vraag of ook hij beschermheer wilde worden. Na enige bedenktijd ging burgemeester van Daalen hiermee akkoord en heeft het EMK sinds 11 september 2023 weer een beschermheer. Deze datum was hij ’s avonds ook aanwezig tijdens de oefenavond van het EMK en heeft hij genoten van een uurtje meezingen bij de 1e tenoren.

Website gemeente Ermelo