maandag 3 augustus 2020
 
Andre Baars BeschermheerAndré Baars, Burgermeester van Ermelo

André Baars, Burgermeester Ermelo.
Het Ermelo’s MannenKoor, opgericht op 7 december 1973, had al snel daarna een beschermheer. Sinds begin 1974 was de burgemeester van Ermelo beschermheer van het Ermelo’s MannenKoor (EMK).
De toenmalige burgemeester E. Th. Veen werd destijds gevraagd door het bestuur van het EMK. Na enig nadenken over en overwegen van hetgeen van hem werd verwacht, heeft de burgemeester toegezegd. Hij droeg het koor al een warm hart toe maar in deze afweging telde ook mee dat Ermelo, na de splitsing met Nunspeet in 1972, mede door het EMK op de kaart werd gezet. Voor het EMK was een beschermheer belangrijk omdat het uiteraard een goede reclame was en een invulling daarvan door een burgemeester ook enig cachet gaf.

Nadat burgemeester W.P. Omta werd benoemd als burgemeester per 01-10-2000 werd ook hij gevraagd om beschermheer te worden van het EMK. Burgemeester Omta heeft hierin toegestemd en was eveneens een frequente bezoeker van vele concerten van het Ermelo’s MannenKoor.

Nadat hij in november 2011 is gestopt met zijn ambt, heeft het toenmalige bestuur van het EMK in hun wijsheid besloten dat “een beschermheer niet meer van deze tijd was”. Dit standpunt is overeind gebleven tot september 2016, toen de huidige burgemeester van Ermelo A.A.J. (André) Baars de voorzitter liet weten dat hij er voor openstond om weer beschermheer te worden. Het huidige bestuur ondersteunde deze suggestie van harte en aldus geschiedde op maandag 21 november 2016.


Website gemeente Ermelo

De Beschermheer

De beschermheer heeft een representatieve functie en kan zijn netwerk gebruiken ten gunste van het koor. Hij is betrokken bij het wel een wee van (de leden van) het koor en kan adviseur zijn van het bestuur. Daarbij gaat hij echter niet op de stoel van het bestuur zitten. Een beschermheer mag worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, waar aan hem ook het woord kan worden gegeven. Hij heeft echter geen stemrecht. Tevens is het mogelijk om de beschermheer als voorzitter te vragen wanneer er ernstige problemen zijn binnen het koor. Zijn taak is dan te proberen om alles in goede banen te leiden. De beschermheer wordt door het koor uitgenodigd voor alle officiële gelegenheden en concerten, waarbij hij ook een representatieve functie kan vervullen (belangrijke gasten ontvangen, contacten leggen, etc).

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.