Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Het Ermelo’s MannenKoor (EMK) weet zich gesteund door de sympathie van velen. Een aantal van hen heeft zijn bewondering en waardering voor het koor tot uiting gebracht door zich op te geven als vriend van het EMK. Wilt u ons ook steunen? U kunt al vriend worden voor minimaal €. 15,00 per kalenderjaar. Wij willen u graag verwelkomen in onze trouwe achterban.
Natuurlijk staat hier iets tegenover, de voordelen zijn:

  • U ontvangt enkele malen per jaar een nieuwsbrief, hiermee blijft u op de hoogte van ons nieuws en onze activiteiten.
  • Voor een, door het koor zelf georganiseerd concert, kunt u een toegangskaart met korting verkrijgen.

*Vereiste informatie.
Uw volledige naam * Graag met voorletters en eventuele voorvoegsels
Uw adres * Straatnaam en huisnummer
Postcode * Uw postcode
Woonplaats *
Uw e-mailadres *
Uw jaarlijkse bijdrage in € *

Ik maak keuze uit de volgende mogelijkheden:

Wijze van afdracht *
Eventuele opmerkingen

Bankrelatie: RABO - bank Ermelo
IBAN NL07 RABO 0317 795112
t.n.v. Penningmeester Ermelo’s MannenKoor te Ermelo.